Belépve mint:

kilépés
felhasznalasi_feltetelek

A hamihami felhasználási feltételei.

A szolgáltatás leírása: A hamihami.hu egy internetes gasztronómiai recept megosztó közösségi szolgáltatás (a továbbiakban: "szolgáltatás"). Felhasználói fiókjához kötődő valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. a felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A hamihami.hu elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít. A hamihami.hu továbbá fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, megtagadja vagy megszüntesse.

Rendeltetésszerű használat: A felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használatát és a gasztronómiai receptek közzétételét kizárólag saját felelősségére végezheti. A felhasználó továbbá elfogadja, hogy a szolgáltatást kizárólag a vonatkozó helyi, megyei, nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak, rendeleteknek és más szabályozásoknak megfelelően használhatja. A közölt feltételek bármelyikének megsértése a jelen szerződés azonnali megszüntetését vonhatja maga után, továbbá egyéb jogi következményekkel is járhat. A hamihami.hu fenntartja a jogot, de kötelezettséget nem vállal rá, hogy a felhasználó szolgáltatáshasználati módját kivizsgálja.
A hamihami.hu webhely tartalmának jelentős hányada felhasználóktól származik, és így azokért kizárólag a felhasználót terheli felelősség.

Adatvédelem: A szolgáltatás felhasználási feltételeként a felhasználó elfogadja a hamihami.hu Adatvédelmi irányelveiben olvasható feltételeket és kikötéseket.

Az adatok felhasználásának és tárolásának gyakorlata: A felhasználó elfogadja, hogy a hamihami.hu semminemű felelősséget nem vállal a szolgáltatás használatával kapcsolatos tartalmak törlődése, illetve azok mentésének vagy továbbításának meghiúsulása esetén. A hamihami.hu fenntartja a tárolási és használati korlátozások bevezetésének jogát, melyet előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint gyakorolhat.

A szolgáltatás tartalma: A hamihami.hu nem vállal semminemű felelősséget a harmadik féltől származó tartalmakra vonatkozóan (ideértve többek között a vírusokat és más károkozókat is), továbbá nem vállal kötelezettséget az ilyen tartalmak figyelésére, de mindent megtesz a felhasználók biztonsága érdekében. A hamihami.hu fenntartja a szolgáltatással közzétett tartalmak törlésének és a közzététel megtagadásának jogát, különös tekintettel a jelen szerződés feltételeit sértő tartalmakra. A hamihami.hu továbbá fenntartja a jogot az összes adat elolvasására, feldolgozására, megőrzésére.

A szellemi tulajdon védelme: A felhasználó elismeri, hogy a szolgáltatáshoz és az azt képező szellemi tulajdonhoz kapcsolódó valamennyi jog, cím és érdekeltség a hamihami.hu tulajdonát képezi. Ennek megfelelően a felhasználónak tilos a szolgáltatás másolása, sokszorosítása vagy módosítása, illetve az abból származó munkák létrehozása. Tilos továbbá a szolgáltatás tartalmának robotokkal vagy más automatizált eszközökkel, illetve manuális eljárásokkal való másolása, módosítása.

A hamihami.hu nem tart igényt a felhasználók által a szolgáltatásban vagy ennek révén küldött, közzétett vagy megjelenített tartalmak tulajdon- és kezelési jogára. A hamihami.hu szolgáltatásaival elküldött, közzétett vagy megjelenített tartalomra vonatkozó összes szerzői jog a felhasználót (vagy az eredeti jogtulajdonost) illeti, és e jogok védelme is a felhasználó felelőssége. Azzal, hogy nyilvános hozzáférésre szánt tartalmakat a hamihami.hu szolgáltatásában közzétesz vagy megjelenít, a felhasználó egy egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, díjmentes licencet biztosít a hamihami.hu-nak a tartalmak sokszorosításához, közzétételéhez és terjesztéséhez a hamihami.hu szolgáltatásában.

A felhasználó a tartalmak közzétételével kifejezi és garantálja, hogy a fenti jog átruházásához szükséges valamennyi vonatkozó joggal és felhatalmazással rendelkezik.

Nyilatkozatok és garanciák: A felhasználó a hamihami.hu szolgáltatásában való közzététellel vállalja, hogy a közzétett tartalom helytálló azaz gasztronómia témájú; és hogy valamennyi szükséges, vonatkozó joggal és felhatalmazással rendelkezik.

Tilos gyűlöletkeltő tartalom elhelyezése az oldalon. Gyűlöletkeltő tartalmon azt értjük, hogy egyes társadalmi csoportokkal szemben faji vagy etnikai származás, vallás, betegség, nem, életkor, időskori állapot, szexuális orientáció, illetve nemi identitás alapján gyűlöletet vagy erőszakot szít.

Felfüggesztés és megszüntetés: A hamihami.hu saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból megszüntetheti a szolgáltatást vagy a jelen szerződést, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a felhasználó fiókját. A felhasználói fiók megszüntetésével egy időben megszűnhet a fiókhoz és az abban tárolt tartalomhoz való hozzáférés joga, jóllehet ezek a tartalmak a biztonsági mentés következtében bizonyos ideig még fennmaradhatnak a rendszerben.

A Szerződés hatálya: Jelen szerződés alkotja a felhasználó és a hamihami.hu közötti teljes szerződéses viszonyt a szolgáltatás használatára vonatkozóan, és a szolgáltatás használatára vonatkozóan hatálytalanítja a felhasználó és a hamihami.hu között létrejött valamennyi korábbi szerződést.

Szerzői jogi információk: Szabályzatunk értelmében valamennyi olyan bejelentésre reagálunk, amely a szerzői jogi törvény alapján fennálló állítólagos jogsértésről tájékoztat. Ha Ön úgy véli, hogy szerzői jogát megsértették kérjük jelezze az üzemeltető felé.

Jogérvényesítés: A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához. adatkezelesi_szabalyzat

Adatkezelési szabályzat

A szabályzat hatálya: Jelen szabályzat a hamihami.hu webcímen elérhető oldalakhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya.

Az adatkezelő személye: Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Üzemeltető (Rendszermag Informatikai Kft.), az üzemeltető elérhetősége: info@rendszermag.hu.

A felhasználó: Az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

Az adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelés célja a hamihami.hu weboldalon történő gasztronómia közösségépítés és a kulináris értékek közzététele. Valamint a felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

A szolgáltatás használata során a naplófájlokban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai és hibaelhárítási célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Személyes adatok: A hamihami.hu használatának megkezdésekor (regisztráció) bizonyos személyes adatok megadását kéri, ideértve a felhasználónevet és a felhasználói jelszót, mely a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmet szolgálja.

A receptek közzététele mellett további profil információk (például fénykép, születési idő és lakhely) is megadhatók, a megadott információk pedig bármikor módosíthatóak.

A hamihami.hu szerverei automatikusan rögzítik a felhasználó szolgáltatás-használati módját, ideértve többek között a hamihami.hu használatának idejét, illetve a küldött és fogadott adatmennyiséget.

Személyre szabott reklámok/tartalmak: A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon. A hirdetési csíkok és a személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, nyilvánosságra.

A hírlevelekben, értesítő levelekben megjelenő hirdetések nem tekinthetőek személyre szabott reklámnak, a reklámok véletlenszerűen kerülnek a kimenő értesítő levelekbe, ezek esetében a Szolgáltató személyes adatokat nem kezel. regisztracio_torlese Regisztráció törlése: A regisztráció törlésekor rendszerünk az összes a profilhoz tartozó, feltöltött receptet megtartja a nyilvános felületen, a receptek (a felhasználó által) törölhetőek ha a felhasználó még nem szüntette meg a profilját. A profilhoz társított (a regisztráció és a későbbi használat során megadott) személyes adatokat töröljük a szolgáltatás működéséből. Az adatok és az azokhoz kapcsolható egyéb információk egy ideig továbbra is fennmaradhatnak biztonsági másolatként szolgáló adathordozókon.

Technikai adatok kezelése: A hamihami.hu rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A Honlap letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait is tartalmazható adatfájlokat („cookie”, vagy „süti”) titkosítva tárol a Szolgáltató a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó nem kap további értesítést. Az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, A Felhasználó látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat a felhasználó, amely pontos módjáról böngészők útmutatói igazítanak el. Ez esetben azonban fennáll annak a lehetősége, hogy a honlapot, vagy annak egyes részeit, szolgáltatásait a felhasználó nem tudja megtekinteni, illetve használni.

Az adatok adatkezelő általi felhasználása: A technikai adatok kezelési adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai és hibaelhárítási célokra felhasználja.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. A reklámlevelek küldéséhez való hozzájárulás az oldalon való regisztráció feltétele.